KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Adaylar http ://perdb .kocaeli. edu.tr/is/Form 1b.docadresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,

a)Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.

b)Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarım doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.

c)Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar doktora diploması , özgeçmiş ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklar.

d)Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

e)İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini vermeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere Duyurulur

BİRİMİ

ANABİÜM DALI

KADRO

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Prof.

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Prohistorya ve Önasya Ark.

Doçent

2

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç.

5

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

3

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Oili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

5

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Doktorasını şerh üzerine yapmış olmak ve lisans eğitiminde en az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Oili

Yrd. Doç.

2

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Yrd. Doç.

1

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

3

1

En az altı ay yurtdışı tecrübesi olması.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

3

2

 

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

3

2

 

Tıp Fakültesi

KBB

Yrd. Doç.

4

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

5

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Makineleri

Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Sismoloji

Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Doçent

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

3

1

Gömülü sistem ve kablosuz ağlar yazılımları konularında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Yrd. Doç.

3

1

 

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Yrd. Doç.

3

1

 

Eğitim Fakültesi

ilköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

5

2

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak ya da ilgili ABD'da en az 3 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilg. Üğrt.Tek. Eğit.

Yrd. Doç.

4

1

Doktorasını İlgili alanda yapmış olmak ya da ilgili ABD'da en az 3 yıl çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Doçent

3

2

 

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası özel Hukuk

Yrd. Doç.

5

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

5

2

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Yrd. Doç.

2

1

 

Beden Eğitimi ve Spor YO

Beden Eğitimi ve Spor Üğr.

Yrd. Doç.

5

1

 

Köseköy MYO

Kimya Teknolojisi Programı

Yrd. Doç.

5

1

Kimya Mühendisliği doktoralı olmak.

Rektörlük

Enformatlk Bölümü

Doçent

2

1