Çok söze gerek yok.
Allah yitirdiğimiz canlara rahmet geride kalanlara sabır versin.
Yazmamız gereken çok şey var elbette ama o gün, bugün değil.
Ama yazmak işimiz yazmadan da duramıyoruz çünkü elden başka bir şey gelmiyor. Ankara neden başkent oldu hiç merak ettiniz mi?
Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, İstanbul 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. 6 Ekim 1923'de İstanbul'un yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltılması tamamlandı. Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan ayrılması, gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi. İsmet Paşa (İnönü) Ankara'nın başkent oluşunu öngören önergeyi 9 Ekim 1923'te on dört arkadaşı ile birlikte, TBMM'ne verdi. İsmet Paşa, Ankara'nın hükümet merkezi olması konusunu acil bir sorun olarak görmekte ve Lozan'dan itibaren zihnine yerleşmiş bulunduğunu ifade etmektedir. İsmet Paşa'ya göre, Ankara'nın başkent olması iç ve dış çeşitli sebeplere dayanmaktadır: "Lozan'da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul Hükümeti'ni, İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu'nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz"
 
İsmet Paşa’nın Ankara’yı başkent yapma isteğinin sebepleri ortada “Çünkü İstanbul emniyetsiz, İstanbul olursa dışarıda ve içerdeki düşmanlara açık verilebilir, bu sebeplerle Ankara”, peki gelinen durum;
 
Son 5 ayda 3 kez kalbi bombalanan, terör saldırılarına hedef olan bir başkent, yitip giden onca can.
Yorum Sizin!